Technische informatie

Een PDF-document (in het Frans) vat zowel WMS- als WMTS-informatie samen.

WMS

De Web Map Service (WMS) is een kaartservice waarmee een gebruiker naar geografische kaarten en gegevens dynamisch kan kijken door een server te bevragen.

WMTS

De Web Map Tile Service (WMTS) is een kaartservice waarmee een gebruiker geo-gerefereerde kaarten van een gegevensserver dynamisch kan bekijken. In tegenstelling tot WMS wil WMTS sneller en efficiënter zijn.

Flash

De nieuwe GeoclipAir-applicatie vereist niet langer Flash Player.