Tweede Atlas van België

Papieren versie 1976 – 1999

Hier vindt u de PDF-versies van kaarten en commentaren. Kaarten aangeduid met een # zijn ook geïntegreerd in de WMTS “Tweede Atlas van België” en kunnen worden gevisualiseerd in de GeoclipAir applicatie.

Inhoudstafel

Titels Kaartblad Commentaar

Uittreksels van Kaarten

Uittreksels van kaarten voor 1878 I.3.1 Commentaar
Uittreksels van kaarten van 1878 tot 1947 I.3.2 Commentaar
Uittreksels van kaarten na 1947 I.3.3 Commentaar

Relief, bodem, ondergrond

Reliëf van België I.1 bis Commentaar
Oro-hydrografie II.1# Commentaar
Kwartairgeologie, lithologie van de oppervlakkige lagen II.3.1 #

II.3.2 #

II.3.3 #

II.3.4 #

Commentaar

Klimaat

Klimaat III.1 # Commentaar

Hydrografie

Kust en noordzee IV.4 Commentaar
Zeeschelde IV.5 Commentaar

Demografie en bevolking

Bevolkingsdichtheid per gemeente VI.1 Commentaar
Bevolkingsdichtheid per statistische sector VI.2 Commentaar
Bevolkingsevolutie VI.3 Commentaar
Natuurlijke bevolkingsbeweging VI.6 Commentaar
Vreemdelingen VI.7 Commentaar
Woonmigraties 1982-1989 VI.9 Commentaar

Economie

Actieve bevolking naar werkgemeente VIII.2 Commentaar
Socio-economische aspecten: werkloosheid VIII.3.1 Commentaar
Socio-economische aspecten inkomens en toegevoegde waarden VIII.3.2 Commentaar
Criminaliteit VIII.3.3 Commentaar
Landbouw: bedrijven en werkkrachten VIII.4 Commentaar
Voedings- en genotmiddelenindustrie VIII.6 Commentaar
Landbouw : teelten en veestapel VIII.8 Commentaar
Bodemgeschiktheid VIII.10 # Commentaar
Waarde van de landbouwproduktie VIII.11 Commentaar
Industriezones en -parken VIII.16 Commentaar
Actieve bevolking in de tertiaire sector VIII.17 Commentaar
Kleinhandelscentra VIII.18 Commentaar
Toerisme VIII.20 Commentaar

Regionale aardrijkskunde

Satellietbeeld van België IX.1 Commentaar
Bodembedekking IX.2 # Commentaar

Administratieve indelingen

Administratieve kaart X.1 Commentaar