Tweede Atlas van België

Papieren versie 1976 – 1999

Hier vindt u de PDF-versies van kaarten en commentaren. Kaarten aangeduid met een # zijn ook geïntegreerd in de WMTS “Tweede Atlas van België” en kunnen worden gevisualiseerd in de GeoclipAir applicatie.

Inhoudstafel

Titels Bladen Toelichting

Uittreksels van Kaarten

Uittreksels van kaarten voor 1878 I.3.1 Commentaren
Uittreksels van kaarten van 1878 tot 1947 I.3.2 Commentaren
Uittreksels van kaarten na 1947 I.3.3 Commentaren

Relief, bodem, ondergrond

Reliëf van België I.1 bis Commentaren
Oro-hydrografie II.1# Commentaren
Kwartairgeologie, lithologie van de oppervlakkige lagen II.3.1 #

II.3.2 #

II.3.3 #

II.3.4 #

Commentaren

Klimaat

Klimaat III.1 # Commentaren

Hydrografie

Kust en noordzee IV.4 Commentaren
Zeeschelde IV.5 Commentaren

Demografie en bevolking

Bevolkingsdichtheid per gemeente VI.1 Commentaren
Bevolkingsdichtheid per statistische sector VI.2 Commentaren
Bevolkingsevolutie VI.3 Commentaren
Natuurlijke bevolkingsbeweging VI.6 Commentaren
Vreemdelingen VI.7 Commentaren
Woonmigraties 1982-1989 VI.9 Commentaren

Economie

Actieve bevolking naar werkgemeente VIII.2 Commentaren
Socio-economische aspecten: werkloosheid VIII.3.1 Commentaren
Socio-economische aspecten inkomens en toegevoegde waarden VIII.3.2 Commentaren
Criminaliteit VIII.3.3 Commentaren
Landbouw: bedrijven en werkkrachten VIII.4 Commentaren
Voedings- en genotmiddelenindustrie VIII.6 Commentaren
Landbouw : teelten en veestapel VIII.8 Commentaren
Bodemgeschiktheid VIII.10 # Commentaren
Waarde van de landbouwproduktie VIII.11 Commentaren
Industriezones en -parken VIII.16 Commentaren
Actieve bevolking in de tertiaire sector VIII.17 Commentaren
Kleinhandelscentra VIII.18 Commentaren
Toerisme VIII.20 Commentaren

Regionale aardrijkskunde

Satellietbeeld van België IX.1 Commentaren
Bodembedekking IX.2 # Commentaren

Administratieve

Administratieve indelingen X.1 Commentaren