Economische activiteiten

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product per inwoner

Werkgelegenheid

Aandeel meewerkenden in de werkende bevolking
Andeel zelfstandigen in de werkende bevolking
Aandeel bezoldigden in de werkende bevolking
Activiteitsgraad: andeel arbeidskrachten (werkenden en werklozen) in de bevolking tussen 15 en 64 jaar
Werkloosheidsgraad: aantal werklozen in procent van de actieve woobevolking (werkenden en werklozen)
Werkgelegenheidsgraad: andeel personen met een activiteit(werkenden) in de bevolking tussen 15 jaar en 64 jaar

Werkende bevolking

Aandeel grensarbeiders bij de werkende woonbevolking 
Aandeel vrouwen in de werkbevolking 
Aandeel vrouwen dat in Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt in de totale werkende vrouwelijke woonbevolking
Aandeel vrouwen in de werkende woonbevolking 
Aandeel van de werkende woonbevolking dat het in Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt
Part des indépendants dans la population active occupée totale selon le lieu de résidence
Part des salariés dans la population active occupée totale selon le lieu de résidence
Part des travailleurs familiaux collaborant à une entreprise familiale dans la population active occupée totale selon le lieu de résidence
Taux de chômage ?
Tewerkstellingscoëfficiënt: verhouding tussen de werkende bevolking naar werkgemeente en de werkende bevolking naar woongemeente.
Werkende bevolking naar werkgemeente
Werkende bevolking naar woongemeente
Totale werkende vrouwelijke woonbevolking

Toerisme

Aantal toeristische aankomsten
Aantal toeristische aankomsten per 100 inwoners
Nombre moyen de lits par établissement touristique
Aantal toeristische overnachtingen
Gemiddelde duur van het verblijf (aantal toeristische overnachtingen / aantal aankomsten)
Aantal toeristische overnachtingen per 100 inwoners

Toerisme: evolutie

Evolutie van het aantal toeristische aankomsten tussen 2007 en 2014
Evolutie van gemiddelde duur van het verblijf tussen 2007 en 2014
Evolutie van het aantal toeristische overnachtingen tussen 2007 en 2014

Werkgelegenheid - zelfstandigen

Totaal aantal zelfstandigen in hoofdberoep
Totaal aantal zelfstandigen in bijberoep
Totaal aantal zelfstandigen, exclusief de gepensioneerden
Aandeel zelfstandigen in hoofdberoep in de landbouw en visserij sector, exclusief de gepensioneerden
Aandeel zelfstandigen in hoofdberoep in de nijverheid en ambachten sector, exclusief de gepensioneerden
Aandeel zelfstandigen in hoofdberoep in de handel en diensten sector, exclusief de gepensioneerden
Aandeel zelfstandigen in hoofdberoep in de vrije (en intellectuele) beroepen sector, exclusief de gepensioneerden
Aandeel zelfstandigen in bijberoep

Bezoldigde tewerkstelling (RSZ)

Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Horeca (NACE 55-56)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Landbouw, bosbouw en visserij (NACE 01-03)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Winning van delfstoffen, industrie (NACE 04-32)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Reparatie en installatie' (NACE 33)
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Energieproductie en distributie (NACE 35-36)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Afvalbeheer en verwerking (NACE 37-39)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Bouw (NACE 41-43)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Handel en reparatie van voertuigen (NACE 45)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Groothandel (excl.motorvoertuigen) (NACE 46)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Detailhandel (excl. motorvoertuigen) (NACE 47)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Vervoer, opslag en vervoerondersteunende activiteiten, posterijen koeriers (NACE 49-53)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Informatie en communicatie (uitgeverijen, films en TV, telecommunicatie, computeractiviteiten)(NACE 58-63)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Financiële activiteiten en verzekeringen (NACE 64-66)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Exploitatie en handel in onroerend goed (NACE 68)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Diensten aan bedrijven (juridische en boekhoudkundige diensten, bedrijfsbeheer, reclamebureaus,…),vrije beroepen (notarissen, ingenieurs,…),R&D, verhuur,... (NACE 69-75, 77-78, 80-82)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Reisbureaus en reisorganisatoren (NACE 79)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (NACE 84-88)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Kunst en amusement, bibliotheken, musea, sport, ontspanning, ... (NACE 90-93)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Verenigingen, organisaties (NACE 94)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Reparatie van computers en consumentenartikelen; overige persoonlijke diensten, huishoudelijk personeel (NACE 95-98)'
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Extraterritoriale organisaties en lichamen (NACE 99)'
Emploi du secteur Agriculture, sylviculture et pêche (codes NACE 01, 02, 03) dans l'emploi salarié total
Emploi du secteur Industries et industries extractives (codes NACE 04 à 32) dans l'emploi salarié total
Emploi du secteur Réparation et installation de machines et d'équipements (codes NACE 33) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Production et distribution d'énergie (codes NACE 35-36) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Assainissement, déchets, récupération (codes NACE 37-39) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Construction (codes NACE 41-43) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Commerce et réparation automobile (code NACE 45) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Commerce de gros (sauf automobile) (code NACE 46) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Commerce de détail (sauf automobile) (code NACE 47) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Transport, entreposage, activités de poste et de courrier (codes NACE 49-53) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Horeca (codes NACE 55-56) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Édition, information et communication (codes NACE 58-63) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Activités financières et d'assurance (codes NACE 64-66) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Activités immobilières (code NACE 68) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Services aux entreprises (activités juridiques, comptables, ingénierie, gestion, publicité, sécurité,…), recherche et développement, location (codes NACE 69-75, 77-78, 80-82) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Agences de voyage (code NACE 79) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteurs Administration publique et défense, sécurité sociale, enseignement, soins médicaux, activités sociales et médico-sociales (codes NACE 84-88) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Activités artistiques et de spectacle, bibliothèques, musées, jeux de hasard, sport et activités récréatives (codes NACE 90-93) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Organisations associatives (code NACE 94) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (codes NACE 95-98) dans l'emploi salarié total
Part de l'emploi du secteur Activités extra-territoriales (code NACE 99) dans l'emploi salarié total
Totaal aantal tewerkgestelden in alle sectoren RSZ

Bezoldigde tewerkstelling (RSZ): evolutie

Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de industriële sectoren (NACE 2013: 04-33)
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Detailhandel (NACE 2013: 47)'
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Horeca (NACE 2013:55-56)'
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Financiële activiteiten (NACE 2013: 64-66)'
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Diensten aan bedrijven (juridische, boekhoudkundige diensten, bedrijfsbeheer, reclamebureaus,…),vrije beroepen, R&D, verhuur...(NACE 2013: 69-75, 77-78,80-82)'
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (NACE 2013:84-88)'
Evolutie tussen 2003 en 2013 van het aantal tewerkgestelden in de sector 'Kunst en amusement, bibliotheken, musea, sport, ontspanning,... (NACE 90-93)'
Aantal tewerkgestelden in de industriële sectoren (NACE 2013: 04-33) in 2013
Aantal tewerkgestelden in de sector 'Detailhandel (excl. motorvoertuigen) (NACE 47)' in 2013
Aantal tewerkgestelden in de sector 'Horeca (NACE 55-56)' in 2013
Aantal tewerkgestelden in de sector 'Financiële activiteiten en verzekeringen (NACE 64-66)' in 2013
Aantal tewerkgestelden in de sector 'Diensten aan bedrijven (juridische en boekhoudkundige diensten, bedrijfsbeheer, reclamebureaus,…),vrije beroepen (notarissen, ingenieurs,…),R&D, verhuur,... (NACE 69-75, 77-78, 80-82)' in 2013
Aantal tewerkgestelden in de sector 'Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (NACE 84-88)' in 2013
Aantal tewerkgestelden in de sector 'Kunst en amusement, bibliotheken, musea, sport, ontspanning, ... (NACE 90-93)' in 2013

Bezoldigde tewerkstelling (RSZ) - Industrie

Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Voedingsindustrie (NACE 10-11)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Textiel-, confectie- en lederindustrie (NACE 13-15)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Houtindustrie (NACE 16)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Papierindustrie (NACE 17)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Drukkerij (NACE 18)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Cokes, geraffineerde aardolieproducten, chemie en farmaceutica (NACE 19-22)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Vervaardiging van metalen, producten van metaal, machines, apparaten en werktuigen (NACE 24,25,28)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Elektrische, elektronische en informatica producten (NACE 26-27)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Vervaardiging van motorvoertuigen en andere transportmiddelen (NACE 29-30)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Relatief aantal tewerkgestelden in de sector 'Meubelindustrie (NACE 31)' in de totale bezoldigde industriële tewerkstelling
Part de l'emploi du secteur Industrie alimentaire (codes NACE 10-11)
Part de l'emploi du secteur Industrie textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure (codes NACE 13-15)
Part de l'emploi du secteur Industrie du bois (code NACE 16)
Part de l'emploi du secteur Industrie du papier et du carton (code NACE 17)
Part de l'emploi du secteur Imprimerie (code NACE 18)
Part de l'emploi du secteur Cokéfaction, raffinage, industrie chimique et pharmaceutique (codes NACE 19-22)
Part de l'emploi du secteur Métallurgie, travail des métaux, fabrication de machines et équipements (codes NACE 24,25,28) dans l'emploi salarié total dans l'industrie
Part de l'emploi du secteur Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques et d'équipements électriques (codes NACE 26-27)
Part de l'emploi du secteur Industrie automobile et de fabrication d'autres matériels de transport (codes NACE 29-30)
Part de l'emploi du secteur Fabrication de meubles (code NACE 31)
Totaal aantal bezoldigde tewerkgestelden in alle industriële sectoren (RSZ)

Toegevoegde Waarde

Toegevoegde waarde van de Landbouw, bosbouw, jacht en visvangst
Toegevoegde waarde van de Winning van niet-energiehoudende delfstoffen
Toegevoegde waarde van de Landbouw- en voedingsindustrie
Toegevoegde waarde van de sector Textiel en kleding
Toegevoegde waarde van de sector Leder en schoenen
Toegevoegde waarde van de sector Hout en meubelen
Toegevoegde waarde van de sector Papier, karton, uitgeverijen en drukkerijen
Toegevoegde waarde van de sector Cokes, geraffineerde aardolieproducten en kernenergie
Toegevoegde waarde van de sector Chemische industrie
Toegevoegde waarde van de sector Rubber- en plastiekindustrie
Toegevoegde waarde van de sector Fabricatie van andere niet-metaalhoudende minerale producten
Toegevoegde waarde van de Basis- en metaalverwerkende industrie
Toegevoegde waarde van de Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen
Toegevoegde waarde van de Fabricatie van elektrische en elektronische apparatuur
Toegevoegde waarde van de sector Vervaardiging van vervoermiddelen
Toegevoegde waarde van de Overige be- en verwerkende industrie
Toegevoegde waarde van de sector Produktie en distributie van elektriciteit, gas en water
Toegevoegde waarde van de Bouwsector
Toegevoegde waarde van de Groot- en detailhandel, reparatie van auto's en motorfietsen
Toegevoegde waarde van de Horecasector
Toegevoegde waarde van de sector Vervoer en Communicatie
Toegevoegde waarde van Bank- en verzekeringswezen
Toegevoegde waarde van de Vastgoedsector, verhuur en diensten aan ondernemingen
Toegevoegde waarde van de sector Openbaar bestuur
Toegevoegde waarde van de Onderwijssector
Toegevoegde waarde van de Gezondheidssector en Maatschappelijke dienstverlening
Toegevoegde waarde van de sector Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten
Toegevoegde waarde van de Huishoudelijke diensten
Totale toegevoegde waarde

Socio-economische status

Onbezette actieve
Actieve helpers
Actieve zelfstandigen
Actiebe bezoldigden
Werkloosheidsgraad (15-64 jaar)
Werk (15-64 jaar)
Werklozen
Bezettingsgraad (15-64 jaar)
Bevolking op 01/01