Eerste Atlas van België

Papieren versie 1950 – 1972

Hier vindt u de PDF-versies van kaarten en commentaren. Kaarten aangeduid met een # zijn ook geïntegreerd in de WMS “Eerste Atlas van België” en kunnen worden gevisualiseerd in de Geoclip applicatie.

Inhoudstafel

Titels Bladen Toelichting

België in Europa

België en grensgebieden 01
België en grensbieden : Geologie 02

Cartografie en Geofysica

Triangulatie en Nivellering, 1947 03
Monsters der officiële kaarten 04
Zwaartekracht, 1948, en Aardmagnetisme, 1943 05 Commentaren

Fysische geografie

A. Bodem en ondergrond

Oro-hydrografie 06 Commentaren
Morfologie 07 Commentaren
Geologie 08# Commentaren
Lithologie 09 Commentaren
Tectoniek en Seismologie 10 Commentaren-1
Commentaren-2
Pedologie : uittreksels van do Bodemkaart 11A Commentaren
Pedologie – Bodemassociaties 11B# Commentaren

B. Climatologie

Climatologie I : Jaarlijkse gemiddelden 12 Commentaren
Climatologie II : Maandelijkse gemiddelden3 13 Commentaren
Climatologie III : Aanvullingen3 14 Commentaren

C. Hydrografie – Hydrologie

Hydrografie 15
Hydrogeologie I : Grondwater in de secundaire en primaire formaties3 16A Commentaren
Hydrogeologie II : Grondwater in de tertiaire en kwartaire formaties 16B Commentaren

D. Kustgebied en Noorzee

Kust, Duinen, Polders 17 Commentaren
Noordzee : Kust, Scheldemond 18A Commentaren
Zeeschelde 18B Commentaren

Biogeografie

Fytogeografie I 19A Commentaren
Fytogeografie II 19B Commentaren
Zoögeografie 20 Commentaren

Menselijke geografie

Bevolkingsdichtheid, 1947 21 Commentaren
Bevolking per gemeente, 1947 22 Commentaren
Bevolkingsdichtheid : 1846, 1880, 1900, 1930 23 Commentaren
Bevolkingsbewegingen : 1846-1880, 1880-1910, 1919-1930, 1930-1947 24 Commentaren
Geboorte : 1880, 1910, 1930, 1947 25 Commentaren
Sterfte : 1880 en 1947. Vreemdelingen : 1910 en 1947 26 Commentaren
Spreiding der landelijke bewoning 27 Commentaren
Stedennet I : Gewoonstedelijke invloedssferen, 2de niveau, 1965 28A# Commentaren
Stedennet II : Regionaalstedelijke invloedssferen, 3de niveau; Grootstedelijke invloedssferen, 4de niveau, 1965 28B# Commentaren
Stedennet III : Activiteitsstructuur van de steden, 1961 28C# Commentaren

Economische geografie

A. Bossen en landbouw

Wouden, 1951 29 Commentaren
Wouden : Types van bestanden, 1957 29A Commentaren
Wouden : Categorieën eigenaars, 1957 29B Commentaren
Bebouwde grond, 1950 30 Commentaren
Landbouwvoortbrengst, 1950 31 Commentaren
Veeteelt, 1950 32 Commentaren
Landhouwbedrijven, 1950 33
Landbouwende bevolking, 1950 34
Landhouw : Produktiegebieden, 1959 35#

B. Industrieen

Energie, 1961 36 Commentaren
Koolmijnen I : Henegouwen en Namen, 1951 37
Koolmijnen II : Luik en Limburg, 1951 38
Groeven, 1950 39 Commentaren
Basisindustrie 40#
Nijverheid : zestien industrietakken, 1947 41
Textiel- en Metaalnijverheid, 1968 42
Industriële bevolking, 1947 43

C. Vervoer en handel

Wegen, 1966 44
Scheepvaartwegen, 1958 45 Commentaren
Spoorwegen, 1960 46
Trafiek : Waterwegen, 1967; wegverkeer, 1965; £spoorwegen (goederen), 1967; spoorwegen(1-eizigers), 1967 47 Commentaren
Toerisme en hotelwezen 48
Buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, 1962 49 Commentaren

Regionale geografie

Regionale indelingen 50A
Voorbeelden van geografische streken I 51A
Voorbeelden van geografische streken II 51B
Voorbeelden van geografische streken III 51C