Eerste Atlas van België

Papieren versie 1950 – 1972

Hier vindt u de PDF-versies van kaarten en commentaren. Kaarten aangeduid met een # zijn ook geïntegreerd in de WMS “Eerste Atlas van België” en kunnen worden gevisualiseerd in de Geoclip applicatie.

Inhoudstafel

Titels Kaartblad Commentaar

België in Europa

België en grensgebieden 01
België en grensbieden : Geologie 02

Cartografie en Geofysica

Triangulatie en Nivellering, 1947 03
Monsters der officiële kaarten 04
Zwaartekracht, 1948, en Aardmagnetisme, 1943 05 Commentaar

Fysische geografie

A. Bodem en ondergrond

Oro-hydrografie 06 Commentaar
Morfologie 07 Commentaar
Geologie 08# Commentaar
Lithologie 09 Commentaar
Tectoniek en Seismologie 10 Commentaar-1
Commentaar-2
Pedologie : uittreksels van do Bodemkaart 11A Commentaar
Pedologie – Bodemassociaties 11B# Commentaar

B. Climatologie

Climatologie I : Jaarlijkse gemiddelden 12 Commentaar
Climatologie II : Maandelijkse gemiddelden 13 Commentaar
Climatologie III : Aanvullingen 14 Commentaar

C. Hydrografie – Hydrologie

Hydrografie 15
Hydrogeologie I : Grondwater in de secundaire en primaire formaties 16A Commentaar
Hydrogeologie II : Grondwater in de tertiaire en kwartaire formaties 16B Commentaar

D. Kustgebied en Noordzee

Kust, Duinen, Polders 17 Commentaar
Noordzee : Kust, Scheldemond 18A Commentaar
Zeeschelde 18B Commentaar

Biogeografie

Fytogeografie I 19A Commentaar
Fytogeografie II 19B Commentaar
Zoögeografie 20 Commentaar

Menselijke geografie

Bevolkingsdichtheid, 1947 21 Commentaar
Bevolking per gemeente, 1947 22 Commentaar
Bevolkingsdichtheid : 1846, 1880, 1900, 1930 23 Commentaar
Bevolkingsbewegingen : 1846-1880, 1880-1910, 1919-1930, 1930-1947 24 Commentaar
Geboorte : 1880, 1910, 1930, 1947 25 Commentaar
Sterfte : 1880 en 1947. Vreemdelingen : 1910 en 1947 26 Commentaar
Spreiding der landelijke bewoning 27 Commentaar
Stedennet I : Gewoonstedelijke invloedssferen, 2de niveau, 1965 28A# Commentaar
Stedennet II : Regionaalstedelijke invloedssferen, 3de niveau; Grootstedelijke invloedssferen, 4de niveau, 1965 28B# Commentaar
Stedennet III : Activiteitsstructuur van de steden, 1961 28C# Commentaar

Economische geografie

A. Bossen en landbouw

Wouden, 1951 29 Commentaar
Wouden : Types van bestanden, 1957 29A Commentaar
Wouden : Categorieën eigenaars, 1957 29B Commentaar
Bebouwde grond, 1950 30 Commentaar
Landbouwvoortbrengst, 1950 31 Commentaar
Veeteelt, 1950 32 Commentaar
Landhouwbedrijven, 1950 33
Landbouwende bevolking, 1950 34
Landhouw : Produktiegebieden, 1959 35#

B. Industrieen

Energie, 1961 36 Commentaar
Koolmijnen I : Henegouwen en Namen, 1951 37
Koolmijnen II : Luik en Limburg, 1951 38
Groeven, 1950 39 Commentaar
Basisindustrie 40#
Nijverheid : zestien industrietakken, 1947 41
Textiel- en Metaalnijverheid, 1968 42
Industriële bevolking, 1947 43

C. Vervoer en handel

Wegen, 1966 44
Scheepvaartwegen, 1958 45 Commentaar
Spoorwegen, 1960 46
Trafiek : Waterwegen, 1967; wegverkeer, 1965; £spoorwegen (goederen), 1967; spoorwegen(1-eizigers), 1967 47 Commentaar
Toerisme en hotelwezen 48
Buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, 1962 49 Commentaar

Regionale geografie

Regionale indelingen 50A
Voorbeelden van geografische streken I 51A
Voorbeelden van geografische streken II 51B
Voorbeelden van geografische streken III 51C