Landschappen, platteland en landbouw

Bodembezetting

Landgebruik: evolutie in 10 jaar

Landgebruik: veranderingen in 30 jaar

Landbouwbedrijven

Landbouwbedrijven naar specialisatie

Landbouwbedrijven naar specialisatie : evolutie

Teelten

Teelten: evolutie in 10 jaar

Veestapel

Veestapel : evolutie in 10 jaar

Oriëntatie van landbouwbedrijven - OTE

Aandeel van het aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in het totaal aantal bedrijven
Aandeel van het aantal gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven in het totaal aantal bedrijven
Aandeel van het aantal gespecialiseerde opengrondtuinbouwbedrijven in het totaal aantal bedrijven
Aandeel van het aantal andere gespecialiseerde tuinbouwbedrijven(niet OTE 21/22) in het totaal aantal bedrijven
Aandeel van het aantal gespecialiseerde bedrijven blijvende teelten in het totale aantal bedrijven
Aandeel van het aantal gespecialiseerde graasdierenbedrijven in het totale aantal bedrijven
Aandeel van het aantal gespecialiseerde hokdierenbedrijven in het totale aantal bedrijven
Aandeel van het aantal bedrijven met combinatie van gewassen in het totaal aantal bedrijven
Aandeel van het aantal bedrijven met veeteeltcombinaties, accent op graasdieren, in het totaal aantal bedrijven
Aandeel van het aantal bedrijven met combinaties van veeteelt, accent op hokdieren, in het totaal aantal bedrijven
Aandeel van het aantal bedrijven met combinaties van gewassen en veeteelt in het totaal aantal bedrijven
Aandeel van de oppervlakte van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in de totale regionale OC (oppervlakte cultuurgrond)
Aandeel van de oppervlakte van de gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven in de totale regionale OC
Aandeel van de oppervlakte van de gespecialiseerde opengrondtuinbouwbedrijven in de totale regionale OC
Aandeel van de oppervlakte van andere gespecialiseerde tuinbouwbedrijven (niet OTE 21 of 22) in de totale regionale 0C
Aandeel van de oppervlakte van de gespecialiseerde bedrijven blijvende teelten in de totale regionale OC
Aandeel van de oppervlakte van de gespecialiseerde graasdierenbedrijven in de totale regionale OC
Aandeel van de oppervlakte van de gespecialiseerde hokdierenbedrijven in de totale regionale OC
Aandeel van de oppervlakte van de bedrijven met combinatie van gewassen in de totale regionale OC
Aandeel van de oppervlakte van de bedrijven met combinaties van veeteelt, accent op graasdieren in de totale regionale OC
Aandeel van de oppervlakte van de bedrijven met combinaties van veeteelt, accent op hokdieren in de totale regionale OC
Aandeel van de oppervlakte van de bedrijven met combinaties van gewassen en veeteelt in de totale regionale OC
Gemiddelde oppervlakte van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven
Gemiddelde oppervlakte van de gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven
Gemiddelde oppervlakte van de gespecialiseerde opengrondtuinbouwbedrijven
Gemiddelde oppervlakte van de andere gespecialiseerde tuinbouwbedrijven (niet 21 of 22)
Gemiddelde oppervlakte van de gespecialiseerde bedrijven blijvende teelten
Gemiddelde oppervlakte van de gespecialiseerde graasdierenbedrijven
Gemiddelde oppervlakte van de gespecialiseerde hokdierenbedrijven
Gemiddelde oppervlakte van de bedrijven met combinatie van gewassen
Gemiddelde oppervlakte van de bedrijven met combinaties van veeteelt, accent op graasdieren
Gemiddelde oppervlakte van de bedrijven met combinaties van veeteelt, accent op hokdieren
Gemiddelde oppervlakte van de bedrijven met combinaties van gewassen en veeteelt

Arbeidskrachten

Extra activiteiten