Landschappen, platteland en landbouw

Bodembezetting

Landgebruik: evolutie in 10 jaar

Landgebruik: veranderingen in 30 jaar

Landbouwbedrijven

Landbouwbedrijven naar specialisatie

Landbouwbedrijven naar specialisatie : evolutie

Teelten

Teelten: evolutie in 10 jaar

Veestapel

Veestapel : evolutie in 10 jaar

Operationele hoofden