Landschappen, platteland en landbouw

Bodembezetting

Totale oppervlakte van de bebouwde percelen
Aandeel bebouwdeoppervlakte in de totale oppervlakte
Totale bosoppervlakte
Aandeel bosoppervlakte in de totale oppervlakte
Totale landbouwoppervlakte
Aandeel landbouwoppervlakte in de totale oppervlakte
Totale kadastrale oppervlakte
Totale oppervlakte van de bewoonde percelen
Aandeel bewoondeoppervlakte in de totale oppervlakte

Bodembezetting (tienjaarlijkste evolutie)

Bebouwde oppervlakte
Bosoppervlakte
Evolutie van de bebouwdeoppervlakte tussen twee referentiejaren
Evolutie van de bosoppervlakte tussen twee referentiejaren
Evolutie van de landbouwoppervlakte tussen twee referentiejaren
Evolutie van de bewoondeoppervlakte tussen twee referentiejaren

Bodembezetting (evolutie in 30 jaar)

Evolutie van de bebouwdeoppervlakte tussen twee referentiejaren
Evolutie van de bosoppervlakte tussen twee referentiejaren
Evolutie van de landbouwoppervlakte tussen twee referentiejaren
Evolutie van de bewoondeoppervlakte tussen twee referentiejaren

Landbouwbedrijven

Totaal aantal bedrijven met landbouwproductie
Aantal bedrijfshoofd 'rechtspersoon'
Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf
Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per voltijds bedrijf (1 VAK en meer)
Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per deeltijds bedrijf (minder dan 1 VAK)
Aandeel gelegenheidsbedrijven (bedrijfshoofd < 50% tewerkgesteld) in het totale aantal landbouwbedrijven
Aandeel 'rechtspersoon' bedrijshoofd in het totale aantal bedrijven
Aandeel beroepsbedrijven (bedrijfshoofd > 50% tewerkgesteld of rechtspersoon als bedrijfshoofd) in het totale aantal landbouwbedrijven

Landbouwbedrijven: evolutie

Evolutie van het aantal landbouwbedrijven tussen 2 referentiejaren
Evolutie van het aantal bedrijfshoofden 'rechtspersoon' tussen twee referentiejaren
Evolutie van het aandeel bedrijfshoofd 'rechtspersoon' tussen twee referentiejaren

Specialisatie van landbouwbedrijven

Aandeel bedrijven met runderen
Aandeel bedrijven met nijverheidsgewassen
Aandeel bedrijven met groenten in openlucht (niet-permanente fruitteelt inbegrepen)
Aandeel bedrijven met aardappelen
Aandeel bedrijven met varkens
Aandeel bedrijven met teelten in serres
Aandeel bedrijven met boomgaarden
Aandeel bedrijven met pluimvee
Aandeel bedrijven met granen voor de korrel

Specialisatie van landbouwbedrijven: evolutie

Evolutie van het aantal bedrijven met granen voor de korrel tussen twee referentiejaren
Evolutie van het aandeel bedrijven met runderen tussen twee referentiejaren
Evolutie van het aandeel bedrijven met varkens tussen twee referentiejaren
Evolutie van het aandeel bedrijven met pluimvee tussen twee referentiejaren
Evolutie van het aandeel bedrijven met granen voor de korrel tussen twee referentiejaren
Evolutie van het aandeel bedrijven met nijverheidsgewassen tussen twee referentiejaren
Evolutie van het aandeel bedrijven met groenten in openlucht tussen twee referentiejaren
Evolutie van het aandeel bedrijven met boomgaarden tussen twee referentiejaren
Evolutie van het aandeel bedrijven met teelten in serres tussen twee referentiejaren

Teelten

Groenten in open lucht in de totale cultuuroppervlakte
Graangewassen in de totale cultuuroppervlakte
Industriële teelten in de totale cultuuroppervlakte
Fruitgewassen in de totale cultuuroppervlakte
Voedermais in de totale cultuuroppervlakte
Oliehoudende zaden in de totale cultuuroppervlakte
Aardappelen in de totale cultuuroppervlakte
Blijvend en tijdelijk grasland in de totale cultuuroppervlakte
Glasteelten in de totale cultuuroppervlakte
Oppervlakte cultuurgrond van suikerbieten
Oppervlakte cultuurgrond van graangewassen
Oppervlakte van champignons
Oppervlakte van industriële teelten
Oppervlakte van teelten onder glas
Oppervlakte cultuurgrond van fruitteelt
Oppervlakte cultuurgrond van groenten in open lucht
Oppervlakte cultuurgrond van voedermais
Oppervlakte cultuurgrond van oliehoudende zaden
Oppervlakte cultuurgrond van aardappelen
Oppervlakte van blijvend en tijdelijk grasland
Oppervlakte van met gras bezaaide perceelsrand
Met gras bezaaide perceelsrand in de totale cultuuroppervlakte
Suikerbieten in de totale cultuuroppervlakte
Oppervlakte cultuurgrond

Evolutie van de beteelde oppervlakte

Evolutie van de totale beteelde oppervlakte

Veestapel

Totaal aantal runderen
Totaal aantal koeien
Totaal aantal melkkoeien
Totaal aantal zoogkoeien
Aantal varkens
Totaal aantal leghennen en poeljen
Totaal aantal vleeskippen
Gemiddeld aantal runderen per 100 ha oppervlakte cultuurgrond
Gemiddeld aantal varkens per 100 ha oppervlakte cultuurgrond
Gemiddeld aantal leghennen en poeljen per 100 ha oppervlakte cultuurgrond
Gemiddeld aantal vleeskippen per 100 ha oppervlakte cultuurgrond
Gemiddeld aantal koeien per 100 ha oppervlakte cultuurgrond
Gemiddeld aantal runderen per bedrijf met runderen
Gemiddeld aantal runderen per ha voedergewassen en weiden
Gemiddeld aantal varkens per bedrijf met varkens
Gemiddeld aantal pluimvee per bedrijf met pluimvee
Aandeel koeien in het totale aantal runderen
Aandeel zoogkoeien in het totale aantal koeien
Aandeel melkkoeien in het totale aantal koeien

Veestapel: evolutie

Evolutie van het aantal runderen tussen 2 referentiejaren
Evolutie van het aantal varkens tussen 2 referentiejaren
Evolutie van het aantal vleeskippen tussen 2 referentiejaren
Evolutie van het aantal leghennen en poeljen tussen 2 referentiejaren
Evolutie van het aantal koeien tussen 2 referentiejaren

Arbeidskrachten en arbeidstijd

Aandeel bedrijfshoofden 'natuurlijke persoon' meer dan 50% terwerkgesteld
Aandeel van de familiale arbeitdskrachten in het totaal aantal arbeidskrachten
Aandeel bedrijfshoofden 'natuurlijke persoon' minder dan 50% terwerkgesteld
Gemiddeld aantal arbeidskrachten in VAK per landbouwbedrijf
Gemiddeld aantal arbeidskrachten in VAK per 100 ha oppervlakte cultuurgrond

Arbeidskrachten en arbeidstijd: evolutie

Evolutie aandeel <50% tewerkgesteld
Evolutie aandeel >50% tewerkgesteld

Bedrijfshoofd: opvolging, landbouwopleiding

Aandeel bedrijfsleider met volledige landbouwopleiding
Aandeel bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar met een opvolger

Opvolging, landbouwopleiding: evolutie

Evolutie van het aandeel van de landbouwers ouder dan 50 jaar met een opvolger
Evolutie van het aandeel bedrijfsleiders met volledige landbouwopleiding
Aantal bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar met een opvolger

Cultuurgrond - evolutie

Evolutie van de oppervlakte graangewassen
Evolutie van de oppervlakte fruitgewassen
Evolutie van de oppervlakte industriële teelten
Evolutie van de oppervlakte groenten in open lucht
Evolutie van de oppervlakte voedermais
Evolutie van de oppervlakte aardappelen
Evolutie van de oppervlakte cultuurgrond (OCG)
Evolutie van de oppervlakte glasteelten

Veestapel

Aantal runderen per bedrijf met runderen
Aantal landbouwbedrijven
Gemiddeld aantal runderen per bedrijf
Gemiddeld aantal varkens per bedrijf met varkens
Aantal runderen per 100 hectare landbouwgrond
Aantal runderen per hectare grasland en voedergewassen
Aantal schapen per 100 hectare landbouwgrond
Aantal paarden
Aantal paarden per 100 hectare landbouwgrond
Aantal part-time landbouwbedrijven
Aantal full-time landbouwbedrijven
Aantal schapen
Aantal varkens per 100 hectare landbouwgrond
Aantal leghennen
Aantal leghennen per 100 hectare landbouwgrond
Aantal vleeskippen
Aantal vleeskuikens per 100 hectare landbouwgrond
Aantal koeien
Aantal melkkoeien per 100 hectare landbouwgrond
Aantal zoogkoeien
Aantal melkkoeien
Aandeel bedrijven met runderen
Verhouding mannelijke runderen >1jaar/mannelijke runderen 6 tot 12 maanden
Aandeel bedrijven met varkens
Aandeel zoogkoeien in totaal koeien
Verhouding aantal mestvarkens (> 50 kg) / biggen (< 20 kg)
Gemiddelde oppervlakte van de deeltijdse landbouwbedrijven
Gemiddelde oppervlakte van full-time landbouwbedrijven
Aandeel van de melkkoeien in het totaal van de melk- en zoogkoeien

Evolutie van de veestapel

Evolutie van het aantal zoogkoeien
Evolutie van het aantal runderen
Evolutie van het aantal paarden
Evolutie van het aantal melkkoeien
Evolutie van het aantal schapen
Evolutie van het aantal varkens
Evolutie van het aantal leghennen
Evolutie van het aantal vleeskuikens

Beroepslandbouwbedrijven

Evolutie van het aantal beroepslandbouwbedrijven 2000-2010
Beroepslandbouwbedrijven

Landbouw juridische entiteit

Evolutie van landbouw juridische entiteit 2000-2010
Landbouw juridische entiteit
Landbouwbedrijven
Aandeel van landbouw juridische entiteit in het totale aantal landbouwbedrijven

Operationele hoofden

Aandeel van de operationele hoofden met een uitsluitend praktische opleiding
Operationele hoofden
Evolutie van de opvolgers van de landbouwers meer dan 50 jaar (2000-2010)
Operationele hoofden
Successeurs d'exploitants > 50 ans
Successeurs d'exploitants > 50 ans

Gelegenheidsbedrijven

Deeltijdse bedrijven
Aandeel van de bedrijven <1 VAK in het totaal aantal landbouwbedrijven
Evolutie van de gelegenheidsbedrijven 2000-2010
Landbouwbedrijven met < 1VAK
Aandeel van de landbouwbedrijven < 1VAK in totaal landbouwbedrijven
Oppervlakte cultuurgrond
Aandeel van de landbouwoppervlakte van de bedrijven met <1 VAK

Een bedreiging voor de sector: de opvolging

Oppervlakte cultuurgrond (OCG)
Oppervlakte cultuurgrond van de bedrijfsleiders van meer dan 50 jaar, zonder opvolger (2007)