Bevolking

Totale bevolking

Typologie leeftijdsstructuur

Typologie van de leeftijdsstructuur in 2001-2002
Typologie van de leeftijdsstructuur in 2010-2012

Typologie vruchtbaarheid

Typologie van de vruchtbaarheid naar leeftijd (2001-2002)
Typologie van de vruchtbaarheid naar leeftijd (2010)

Typologie nationaliteit

Typologie van de bevolking naar nationaliteit op 1 januari 2001 [zie icon 'informatie over de variabele']
Typologie van de bevolking naar nationaliteit op 1 januari 2011 [zie icon 'informatie over de variabele']

Fiscaal inkomen

Mortaliteit

Levensverwachting bij de geboorte, vrouwen
Levensverwachting bij de geboorte, mannen
Levensverwachting bij de geboorte
Gemiddeld sterftecijfer

Burgerlijke staat

Aandeel echtscheidingen in vergelijking met het aantal huwelijken
Aantal huwelijken
Aandeel echtscheidingen in vergelijking met het aantal huwelijken

Bevolingsdynamiek

Gemiddelde migratiesaldo
Gemiddelde natuurlijke bevolkingsaangroei
Gemiddelde bevolkingsaangroei

Vruchtbaarheid

Gemiddeld aantal kinderen per vrouw
Gemiddelde geboortecijfer

Migratie

Netto interne migratiecoëfficiënt: gezinsuitbreidingsfase (0-14 jaar en 25-39 jaar)
Netto interne migratiecoëfficiënt: emancipatiefase (20-24 jaar)
Externe (internationale) migratiesaldocoëfficiënt
Coëfficiënt interne migratiesaldo
Netto interne migratiecoëfficiënt: laatste levensfase (75 jaar en meer)
Netto interne migratiecoëfficiënt: pensioeneringsfase (50-69 jaar)
Externe (internationale) migraties: gemiddelde saldo
Interne migraties - gemiddeld saldo

Leeftijdsstructuur

Gemiddelde bevolking, vrouwen 0 tot 14 jaar
Gemiddelde bevolking, vrouwen 15 tot 64 jaar
Gemiddelde bevolking, vrouwen 65 jaar en meer
Gemiddelde bevolking, mannen 0 tot 14 jaar
Gemiddelde bevolking, mannen 15 tot 64 jaar
Gemiddelde bevolking, mannen 65 jaar en meer
Aandeel van vrouwen 0 tot 14 jaar in de gemiddelde bevolking
Aandeel van vrouwen 15 tot 64 jaar in de gemiddelde bevolking
Aandeel van vrouwen 65 jaar en meer in de gemiddelde bevolking
Aandeel van mannen 0 tot 14 jaar in de gemiddelde bevolking
Aandeel van mannen 15 tot 64 jaar in de gemiddelde bevolking
Aandeel van mannen 65 jaar en meer in de gemiddelde bevolking
Aandeel van de bevolking 0 tot 14 jaar in de gemiddelde bevolking
Aandeel van de bevolking 15 tot 64 jaar in de gemiddelde bevolking
Aandeel van de bevolking 65 jaar an meer in de gemiddelde bevolking
Gemiddelde bevolking 0 tot 14 jaar
Gemiddelde bevolking 15 tot 64 jaar
Gemiddelde bevolking 65 jaar en meer
Gemiddelde demografische afhankelijkheidscoëfficiënt (bevolking 0-14 jaar/meer dan 65 jaar)
Gemiddelde verouderingsafhankelijkheidsgraad (Bevolking meer dan 65 jaar/15 tot 64 jaar)
Gemiddelde seniliteitscoëfficiënt (Bevolking 65 jaar en meer/0 tot 14 jaar)

Leeftijdsstructuur - evolutie

Evolutie van het aandeel van de bevolking van 65 jaar en ouder tussen 2001-2002 en 2011-2013
Evolutie van het aandeel van de bevolking van 85 jaar en ouder tussen 2001-2002 en 2011-2013

Structuur huishoudens

Aantal huishoudens met alleenstaande vrouw
Aantal huishoudens met alleenstaande man
Aantal huishoudens met 5 personen en meer
Totaal aantal private huishoudens
Aandeel huishoudens met een alleenstaande vrouw in het totaal van de private huishoudens
Aandeel huishoudens met een alleenstaande man in het totaal van de private huishoudens
Aandeel huishoudens met 5 personen en meer in het totaal van de private huishoudens

Burgerlijke stand

Gestandardiseerde aandeel uit de echtgescheidenen op 1 januari
Gestandardiseerde aandeel gehuwden op 1 januari

Nationaliteit

Bevolking met de nationaliteit van een rijk niet-Europees land (Japan, Verenigde Staten, Canada, Israël en Oceanië) op 1 januari
Bevolking met de Belgische nationaliteit op 1 januari
Bevolking met een niet-Belgische nationaliteit (vluchtelingen inbegrepen)op 1 januari
Bevolking met de nationaliteit van een Oosteuropees land op 1 januari
Bevolking met de nationaliteit van een land uit NW-Europa op 1 januari
Bevolking met de nationaliteit uit een Zuideuropees land op 1 januari
Bevolking met de nationaliteit uit een Maghrebland op 1 januari
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een rijk niet-Europees land (Japan, Verenigde Staten, Canada, Israël en Oceanië) op 1 januari
Bevolking met de nationaliteit van een arm niet-Europees land op 1 januari
Aandeel van de bevolking met de Belgische nationaliteit op 1 januari
Aandeel van de bevolking met een niet-Belgische nationaliteit (vluchtelingen inbegrepen) op 1 januari
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een Oosteuropees land op 1 januari
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een land uit NW-Europa op 1 januari
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit uit een Zuideuropees land op 1 januari
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit uit een Maghrebland op 1 januari
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een arm niet-Europees land op 1 januari
Aandeel van de bevolking met een Turkse nationaliteit op 1 januari
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een EU15-land (behalve België) op 1 januari
Aandeel van de bevolking met de nationaliteit van een EU28-land (behalve België) op 1 januari
Bevolking met een Turkse nationaliteit op 1 januari
Bevolking met de nationaliteit van een EU15-land (behalve België)op 1 januari
Bevolking met de nationaliteit van een EU28-land (behalve België)op 1 januari

Opleidingsniveau

Bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt met een diploma hoger onderwijs ten opzichte van de bevolking ouder dan 18 jaar
Aandeel van de werkbevolking met een diploma hoger onderwijs
Bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt met een universitair diploma ten opzichte van de bevolking ouder dan 18 jaar
Aandeel van de werkbevolking met een universitair diploma
Absoluut aantal bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt met een diploma hoger onderwijs
Absoluut aantal van de werkbevolking met een diploma hoger onderwijs

Transport