Bevolking

Totale bevolking

Sterftecijfer en geboortecijfer

Migratie

Netto interne migratiecoëfficiënt: gezinsuitbreidingsfase (0-14 jaar en 25-39 jaar)
Netto interne migratiecoëfficiënt: emancipatiefase (20-24 jaar)
Netto interne migratiecoëfficiënt: laatste levensfase (75 jaar en meer)
Netto interne migratiecoëfficiënt: pensioeneringsfase (50-69 jaar)

Typologie vruchtbaarheid

Typologie van de vruchtbaarheid naar leeftijd (2001-2002)
Typologie van de vruchtbaarheid naar leeftijd (2010)

Huishoudens

Bevolingsdynamiek

Gemiddelde migratiesaldo
Gemiddelde natuurlijke bevolkingsaangroei
Gemiddelde bevolkingsaangroei

Leeftijdsstructuur

Gemiddelde vrouwelijk bevolking 0 tot 14 jaar
Gemiddelde vrouwelijk bevolking 15 tot 64 jaar
Gemiddelde vrouwelijk bevolking 65 jaar en meer
Gemiddelde mannelijke bevolking 0 tot 14 jaar
Gemiddelde mannelijke bevolking 15 tot 64 jaar
Gemiddelde mannelijke bevolking 65 jaar en meer
Gemiddelde aandeel van vrouwen 0 tot 14 jaar in de totale bevolking
Gemiddelde aandeel van vrouwen 15 tot 64 jaar in de totale bevolking
Gemiddelde aandeel van vrouwen 65 jaar en meer in de totale bevolking
Gemiddelde aandeel van mannen 0 tot 14 jaar in de totale bevolking
Gemiddelde aandeel van mannen 15 tot 64 jaar in de totale bevolking
Gemiddelde aandeel van mannen 65 jaar en meer in de totale bevolking
Gemiddelde aandeel van de bevolking 0 tot 14 jaar in de totale bevolking
Gemiddelde aandeel van de bevolking 15 tot 64 jaar in de totale bevolking
Gemiddelde aandeel van de bevolking 65 jaar an meer in de totale bevolking
Bevolking 0 tot 14 jaar (gemiddelde voor periode)
Bevolking 15 tot 64 jaar (gemiddelde voor periode)
Bevolking 65 jaar en meer (gemiddelde voor periode)
Gemiddelde demografische afhankelijkheidscoëfficiënt (bevolking 0-14 jaar/meer dan 65 jaar)
Gemiddelde verouderingsafhankelijkheidsgraad (Bevolking meer dan 65 jaar/15 tot 64 jaar)
Gemiddelde seniliteitscoëfficiënt (Bevolking 65 jaar en meer/0 tot 14 jaar)

Leeftijdsstructuur - evolutie

Evolutie van het aandeel van de bevolking van 65 jaar en ouder tussen 2001-2002 en 2011-2013
Evolutie van het aandeel van de bevolking van 85 jaar en ouder tussen 2001-2002 en 2011-2013

Typologie leeftijdsstructuur

Typologie van de leeftijdsstructuur in 2001-2002
Typologie van de leeftijdsstructuur in 2010-2012

Nationaliteit

Typologie nationaliteit

Typologie van de bevolking naar nationaliteit op 1 januari 2001 [zie icon 'informatie over de variabele']
Typologie van de bevolking naar nationaliteit op 1 januari 2011 [zie icon 'informatie over de variabele']

Fiscaal inkomen

Opleidingsniveau

Bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt met een diploma hoger onderwijs ten opzichte van de bevolking ouder dan 18 jaar
Aandeel van de werkbevolking met een diploma hoger onderwijs
Bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt met een universitair diploma ten opzichte van de bevolking ouder dan 18 jaar
Aandeel van de werkbevolking met een universitair diploma
Absoluut aantal bevolking van 18 jaar en ouder die geen onderwijs meer volgt met een diploma hoger onderwijs
Actieve bevolking met een diploma hoger onderwijs naar werk gemeente

Transport